دسته بندی : ساختمانی

اقدامات معاونت مالی- اداری شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه در زمینه  به روز رسانی فرآیندها ، ارتقاء قابلیت نیروهای انسانی و شفافیت در روند حسابرسی
برنامه استراتژیک جدید شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه تا پایان سال تدوین می شود
ارائه تسهیلات خرد به شهروندان بدون حضور در شعب بانک شهر ممکن می شود
معاون شعب بانک شهر

چطور می توانیم کمکتان کنیم ؟

با ما در تماس باشید.