پرچم شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه بر فراز قله سبلان به اهتزاز درآمد

پرچم شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه بر فراز قله سبلان به اهتزاز درآمد

صعود به قله سبلان

به گزارش روابط عمومی؛ آقای سجاد بقائی روز شنبه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۱ موفق به صعود شبانه به قله سبلان با ارتفاع۴۸۱۱ متر از مسیر آلوارس جبهه غربی سخترین مسیر صعود شد.

سبلان سومین قله بلند ایران پس از دماوند و علم کوه و مرتفع ترین دریاچه جهان و یکی از ۱۵۱۵ قله بسیار زیبا و برجسته جهان به شمار می رود.

کوه سبلان در ۳۵ کیلومتری غرب  شهر اردبیل و ۲۵ کیلومتری شهرستان مشکین شهر در بخش لاهرود واقع است.