پروژه بیمارستان ۷۰۰ تخت خوابی غرب تهران (آتیه ۲)

مشخصات پروژه
محل اجرا: تهران، شهرک قدس (غرب)، بلوار فرحزادی، تقاطع شهید دادمان
مالک : شرکت پزشکی طلوع آتیه غرب
کارگزار: شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه
مساحت زمین : ۸۱۲۲ متر مربع
کاربری طبقات: ۲۶ طبقه درمانی و کلینیک- ۹ طبقه پارکینگ
تعداد طبقات : ۹ طبقه زیر زمین – ۲۵ طبقه روی همکف و یک طبقه هلی پد
تعداد آسانسورها: ۵۶ دستگاه
مساحت کل: ۲۰۷,۳۷۳
فضاهای عمومی و پارکینگ ها : ۶۰,۵۰۰ متر مربع
تأسیسات بیمارستانی: ۱۷,۱۱۶ متر مربع
فضاهای تشخیصی و درمانی: ۷۲,۵۹۰ متر مربع
کلینیک های اختصاصی : ۳۷۱۸۸ متر مربع
آسانسورها و راه پله ها: ۸۸۵۲ متر مربع
فضاهای رفاهی: ۱۱٫۱۲۷ متر مربع