پروژه بیمارستان ۷۰۰ تخت خوابی غرب تهران (آتیه ۲)

مشخصات پروژه
محل اجرا: تهران، شهرک قدس (غرب)، بلوار فرحزادی، تقاطع شهید دادمان
مالک : شرکت پزشکی طلوع آتیه غرب
کارگزار: شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه
مساحت زمین : 8122 متر مربع
کاربری طبقات: 26 طبقه درمانی و کلینیک- 9 طبقه پارکینگ
تعداد طبقات : 9 طبقه زیر زمین – 25 طبقه روی همکف و یک طبقه هلی پد
تعداد آسانسورها: 56 دستگاه
مساحت کل: 207,373
فضاهای عمومی و پارکینگ ها : 60,500 متر مربع
تأسیسات بیمارستانی: 17,116 متر مربع
فضاهای تشخیصی و درمانی: 72,590 متر مربع
کلینیک های اختصاصی : 37188 متر مربع
آسانسورها و راه پله ها: 8852 متر مربع
فضاهای رفاهی: 11.127 متر مربع