رفع معارض و اخذ مجوزها

بسیاری از سرمایه گذاران برای رفع معارض و اخذ مجوز، از خدمات شهرآتیه در این زمینه بهره می برند

رفع معارض و اخذ مجوزها

یکی از گام های اصلی برای سرمایه گذاران در اجرای پروژه های سرمایه گذاری، رفع معارض املاک و مستغلات و اخذ مجوزهای مورد نیاز برای احداث پروژه ها است. با توجه به ارتباطات بسیار مناسب شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه با شهرداری های سراسر کشور و بالاخص کلان شهرها، بسیاری از سرمایه گذاران برای رفع معارض و اخذ مجوز، از خدمات شهرآتیه در این زمینه بهره می برند. رفع معارض و اخذ مجوزها اغلب امری زمان بر و پر دردسر است و به ازای هر یک روز تاخیر در انجام آن، زیان اقتصادی ناشی از دیرکرد در اجرای پروژه گریبانگیر سرمایه گذاران خواهد شد و در بسیاری از مواقع، پروژه را از توجیه اقتصادی خارج می کند. لذا همراهی شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه با سرمایه گذاران در این زمینه، منافع ارزنده ای برای ایشان به ارمغان خواهد داشت.