در شهرداری تبریز انجام شد

در شهرداری تبریز انجام شد
در شهرداری تبریز انجام شد
بررسی پروژه های  عمرانی شهر تبریز

جلسه ای به منظور رفع مشکلات پروژه ها و تعاملات بیشتر فی مابین، با حضور شهردار تبریز و سرپرست شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه در محل دفتر شهردار تبریز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه؛ هومن مشعشعی سرپرست شرکت با همراهی معاونت املاک و تعدادی از مدیران با حضور در پروژه عمرانی در دست اجرا، ضمن بازدید میدانی از نزدیک در جریان پروژه چند منظوره تجاری، اداری، تفریحی آیسان قرار گرفتند.

وی در این بازدید در خصوص روند پروژه های عمرانی، رفع مشکلات و موانع آنها برلزوم تسریع در اجرای پروژه ها خبر داد و گفت: امید می رود روند اجرایی با رفع موانع و مشکلات پیش رو بهبود یابد.

در این جلسه  موضوع مطالبات پروژه میدان آذربایجان مورد بررسی قرار گرفت و شهردار تبریز اظهار داشت: شهرداری آمادگی هرگونه همکاری لازم را دارد. همچنین موانع پروژه آیسان و تقاطع غیر هم سطح ۶۵ متری خاوران به میدان بسیج مورد بررسی قرار گرفت.