برگزاری مسابقه داوری طراحی معماری پروژه اداری – تجاری افق دماوند

برگزاری مسابقه داوری طراحی معماری پروژه اداری – تجاری افق دماوند

مسابقه داوری طراحی معماری پروژه اداری تجاری افق دماوند امروز دوشنبه مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۲ در سالن کنفرانس شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه برگزار گردید.

پروژه اداری تجاری افق دماوند با زیربنای ۵۵۸۹۲ متر مربع در ۱۹ طبقه اجرایی خواهد شد.