انتصاب معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه

انتصاب معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه
انتصاب معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه

طی حکمی از سوی مهندس هومن مشعشعی، سرپرست شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه ، آقای مهران ملک شاهیان به سمت معاونت برنامه ریزی و توسعه منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی؛ در بخشی از انتصاب صادره ضمن اشاره به تعهد، دانش و پیشینیه مدیریتی آقای مهران ملک شاهیان، تکمیل و به بلوغ رساندن این معاونت را ضروری برشمرده است.

متن حکم آقای مهران ملک شاهیان به این شرح است.

بسمه تعالی

برادر ارجمند جناب آقای مهران ملک شاهیان

نظر به سوابق و تجارب ارزشمند جنابعالی و پیشینه مدیریتی شما را به سمت معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه منصوب می نمایم، امیدوارم با استعانت از خداوند متعال و تعامل سازنده با معاونین، مدیران و همکاران محترم شرکت و برقراری ارتباط موثر با مجموعه های مرتبط خارج از شرکت، در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.