انتصاب معاونین تأمین و پشتیبانی فنی، املاک و فروش و مشاور عالی مدیرعامل

انتصاب معاونین تأمین و پشتیبانی فنی، املاک و فروش و مشاور عالی مدیرعامل
به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه، مهندس دهقانیان مدیرعامل شرکت در احکامی جداگانه آقایان مهندس صادق چشمه و مهندس علیرضا کیایی وشکی را بعنوان معاونین تامین و پشتیبانی فنی  و املاک و فروش شرکت شهر آتیه منصوب نمودند. همچنین دکتر مهدی شمس الدینی طی حکمی از طرف مدیرعامل شرکت بعنوان مشاور عالی مدیرعامل معرفی گردید.​