انتصاب مدیر حوزه مدیریت شرکت

انتصاب مدیر حوزه مدیریت شرکت

انتصاب مدیر حوزه مدیریت شرکت

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه، مهندس دهقانیان مدیرعامل شرکت طی حکمی مهندس محمود رضا ضرغامی را عنوان مدیر حوزه مدیریت شرکت منصوب نمودند.​