اقدامات معاونت مالی- اداری شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه در زمینه به روز رسانی فرآیندها ، ارتقاء قابلیت نیروهای انسانی و شفافیت در روند حسابرسی

اقدامات معاونت مالی- اداری شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه در زمینه  به روز رسانی فرآیندها ، ارتقاء قابلیت نیروهای انسانی و شفافیت در روند حسابرسی

معاون امورمالی و اداری شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه در زمینه امور مالی و اداری از جمله به روز رسانی فرآیندهای جاری ، ارتقاء قابلیت نیروهای انسانی و چابک سازی در فعالیت های مالی اقدامات مهم و قابل توجهی را به انجام رسانده وهدف اصلی این معاونت بهینه سازی عملکرد مالی و تقویت نظام راهبری شرکتی است.

مهرداد حیدری معاون مالی و اداری شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه در یک مصاحبه اختصاصی با روابط عمومی اذعان داشت: از جمله اقدامات این معاونت بهبود نقاط ضعف کنترل داخلی، اطمینان از کفایت و بموقع بودن اطلاعات، بازنگری در آیین نامه ها و اصلاحات در ساختار سازمانی شرکت بوده است.

وی با اشاره به تغییرسال مالی شرکت از ۲۹ اسفند به ۳۰ آذر ماه خاطر نشان ساخت: اگرچه این تغییر کار معاونت را اندکی مشکل کرده است با این وصف تلاش معاونت مالی و اداری کاهش تعداد بندهای گزارش حسابرسی منتهی به ۱۴۰۱/۶/۳۱ بوده به طوری که بندهای اساسی گزارش حذف شود و صرفا بندهای تاکید بر مطلب باقی بماند.

حیدری از برگزاری بموقع مجمع عمومی شرکت در۲۷ اردیبهشت به عنوان یکی دیگر از اقدامات مهم شرکت نام برد و افزود: تعیین تکلیف پرونده های مالیاتی و تأمین اجتماعی از دیگر برنامه های در دست اقدام این معاونت می باشند.

وی تصریح کرد که فرآیند بهینه سازی هزینه های جاری شرکت اعم از هزینه ها و… از روش سنتی به علمی و برنامه ریزی برای آموزش تخصصی نیروهای انسانی شاغل در بخش های مالی و اداری در موسسات معتبر نیز در دستورکار این معاونت قرار گرفته است.