گفت و گو با معاون تامین و پشتیبانی فنی شرکت

گفت و گو با معاون تامین و پشتیبانی فنی شرکت

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه، مهندس صادق چشمه معاون تامین و پشتیبانی فنی شرکت در گفتگو با مدیر روابط عمومی شرکت  اهداف، ساختار و برنامه های این معاونت را تشریح نمودند.

ایشان در خصوص اهداف تشکیل این معاونت اظهار داشت: هدف اصلی و اساسی تشکیل معاونت تامین و پشتیبانی فنی انجام مواردی از قبیل:

 • متمرکز نمودن تمامی اسناد و قراردادها و ایجاد بانک اطلاعاتی متمرکز.

 • ایجاد ساختار مناسب برای قسمت بازرگانی داخلی و خارجی.

 • کنترل پروژه­ها و ارزیابی کمی و کیفی پروژه­ها.

 • ایجاد فرآیند منظم و واحد از برگزاری مناقصه، تهیه اسناد مناقصه، فروش اسناد مناقصه، بازگشایی پاکات مناقصه، اعلام برنده مناقصه، تهیه و تنظیم قرارداد، ابلاغ قرارداد، تمدید مدت قرارداد، تنظیم الحاقیه قرارداد، خاتمه قرارداد.

 • تهیه چک لیست برای شروع و خاتمه قرارداد.

 • ارزیابی مشکلات پروژه­ها فعال و غیرفعال و حل موضوعات مربوط به پروژه­های غیر فعال.

 • تهیه و تنظیم شرایط عمومی و خصوصی مختص شرکت برای قراردادهای پیمانکاری و مشاور.

 • اصلاح آئین­نامه معاملات.

معاون تامین و پشتیبانی فنی شرکت در پاسخ به سوال تشریح ساختار معاونت یادشده اذعان داشت:

ساختار معاونت برپایه سه واحد می­باشد.

 • واحد بازرگانی داخلی و خارجی.

 • واحد کنترل پروژه و ارزیابی پروژه­ ها.

 • واحد پیمان و رسیدگی.

ایشان درپایان خاطر نشان کردند:

مدیران باید شرایطی را در شرکت فراهم کنند که پرسنل به فلسفه و هدف و وظایف و فعالیت­هایشان فکر کرده و آنها را درک کنند. همچنین باید حدی از انعطاف در انجام فعالیت­ها برای کارکنان قائل شد تا زمینه بروز و رشد استعداد و خلاقیت آنان فراهم گردد. با این کارها کارمندان وظایف خودرا با انگیزه بیشتر دنبال می­کنند و یافته­ ها و راهکارهای خود را در راستای اهداف شرکت به کار می­گیرند.​