پیام مدیرعامل به انتصاب درخشنده بعنوان مدیرعامل بانک شهر

پیام مدیرعامل به انتصاب درخشنده بعنوان مدیرعامل بانک شهر
برادر ارجمند جناب آقای دکتر درخشنده انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را که از مدیران خدوم،متعهد و متخصص نظام بانکی هستید را به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل بانک شهر تبریک عرض نموده و از خداوند قادر متعال برایتان توفیقات روزافزون و سربلندی در راه اعتلای کشور و خدمت صادقانه مسئلت می نمایم.