پرچم شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه بر فراز دماوند به اهتزاز در آمد

پرچم شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه بر فراز دماوند به اهتزاز در آمد

پرچم شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه بر فراز دماوند به اهتراز در آمد

پرچم شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه بر فراز قله ۵۶۷۱ متری دماوند به اهتراز درآمد
به گزارش روابط عمومی، آقای سجاد بقائی موفق به صعود یک روزه به قله دماوند از جبهه شمالی سخترین مسیرصعود شد.
کوه دماوند در بخش مرکزی رشته کوه های البرز و در بخش لاریجان شهرستان آمل واقع است که قله آن از نظر ارتفاع اولین جایگاه در کشور را دارد.