پروژه مجموعه تجاری و پارکینگ طبقاتی نوروز تهران

مشخصات عمومی پروژه:
محل اجرا : منطقه 6 شهرداری تهران- بلوار آفریقا- خیابان شهید دادمان- جنب ساختمان وزارت راه و شهر سازی
کارگزار: شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه
پلاک ثبتی: قطعه 2 فرعی 77683 اصلی 6933
مساحت زمین طبق سند 8/336,88 متر مربع
مساحت زمین پس از اصلاحی : 7,001 متر مربع
زیر بنا براساس پروانه: 38/923,20 مترمربع
کارفرما (سازمان): سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‏های مردمی شهر تهران و شرکت نوسازی اراضی عباس¬آباد (مالکیت زمین)
سرمایه¬گذاران (شریک): سازمان همیاری شهرداریهای استان تهران- شرکت مهندسی ساختمانی پارسابان تهران
مشاور طرح و مجری: شرکت مهندسی ساختمان پارسابان تهران