پروژه مجموعه تجاری و پارکینگ طبقاتی نوروز تهران

مجموعه تجاری و پارکینگ طبقاتی نوروز تهران

مشخصات عمومی پروژه
محل اجرا : منطقه ۶ شهرداری تهران- بلوار آفریقا- خیابان شهید دادمان- جنب ساختمان وزارت راه و شهر سازی
کارگزار: شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه
پلاک ثبتی: قطعه ۲ فرعی ۷۷۶۸۳ اصلی ۶۹۳۳
مساحت زمین طبق سند ۸/۳۳۶,۸۸ متر مربع
مساحت زمین پس از اصلاحی : ۷,۰۰۱ متر مربع
زیر بنا براساس پروانه: ۳۸/۹۲۳,۲۰ مترمربع    
کارفرما (سازمان): سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‏های مردمی شهر تهران و شرکت نوسازی اراضی عباس¬آباد (مالکیت زمین)    
سرمایه¬گذاران (شریک): سازمان همیاری شهرداریهای استان تهران- شرکت مهندسی ساختمانی پارسابان تهران    
مشاور طرح و مجری: شرکت مهندسی ساختمان پارسابان تهران