پروژه شهر خودرو تهران

مشخصات عمومی پروژه
محل اجرا : تهران، کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج- روبروی فروشگاه سپهر
کارفرما : بانک شهر
کارگزار: شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه
پیمانکار: آقای غلامرضا حقیقت
دستگاه نظارت: شرکت پارس تفتان
متراژ پروژه: 106006 مترمربع
تعداد واحد های تجاری: 90 واحد به مساحت 28868 مترمربع
تعداد ساختمان اداری: یک ساختمان اداری 4 طبقه به مساحت 9633 مترمربع
فودکورت: 2055 مترمربع