پروژه شهر خودرو تهران

شهر خودرو

مشخصات عمومی پروژه
محل اجرا : تهران، کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج- روبروی فروشگاه سپهر
کارفرما : بانک شهر
کارگزار: شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه
پیمانکار: آقای غلامرضا حقیقت
دستگاه نظارت: شرکت پارس تفتان
متراژ پروژه: ۱۰۶۰۰۶ مترمربع    
تعداد واحد های تجاری: ۹۰ واحد به مساحت ۲۸۸۶۸ مترمربع    
تعداد ساختمان اداری: یک ساختمان اداری ۴ طبقه به مساحت ۹۶۳۳ مترمربع    
فودکورت: ۲۰۵۵ مترمربع