پروژه شهر خودرو تهران

شهر خودرو

مشخصات کلی پروژه
 محل اجرا  تهران، کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج، روبروی فروشگاه سپهر
کارگزار شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه
 تعداد بلوک   ۹ بلوک
 مساحت زمین  ۸۲۰۰ متر مربع
 زیربنا بر اساس پروانه  ۹۹۴۱۵٫۸۷ متر مربع
 مجموع طبقات  ۶ طبقه
مساحت و نوع کاربری‏ها
 کاربری واحد زیربنا (مترمربع)
 تجاری ۲ ۲۲۵۱۳٫۳۸
 اداری ۴ ۹۳۷۵٫۳۶
 پارکینگ ۳۲۹۹ ۶۳۵۱۹٫۵۸
 انبار و تأسیسات ۱۳۲۲٫۱۵