پروژه زرند تهران

مشخصلات عمومی پروژه:
محل اجرا : تهران، بزرگراه آیت¬اله سعیدی، ابتدای زرند، جنب پمپ بنزین
کارفرما : شرکت سرمایه¬گذاری شهر آتیه
ناظر پروژه: شرکت نی آوند سازان
مساحت زمین: ۶/ ۶۵۱۹ مترمربع
مساحت زمین براساس پروانه: ۹/ ۴۶۴۵مترمربع
مساحت زمین پس از اصلاح: ۳۷۸۵/۷۲ مترمربع
تعداد طبقات منفی: ۹ تعداد طبقات روی همکف: ۵ مجموع طبقات: ۱۵
کاربری¬ طبقات منفی: پارکینگ
کاربری طبقات مثبت: تجاری
آخرین وضعیت
مطالعات و طراحی(فاز یک و دو):
فاز یک انجام و تکمیل شده است. فاز دو در حال اتمام است.

 

عملیات اجرائی(فاز سه):
پس از إتمام مطالعات فاز دو؛ اقدام به برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار خواهد شد.