پروژه خط ۶ مترو تهران

خط ۶ مترو با ۲۷ ایستگاه، ۲۵ هواکش میان تونلی، ۳۲ کیلومتر تونل، یک پارکینگ شبانه قطار و ۱ پایانه ،..

مشارکت شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه در پروژه خط ۶ متروی تهران از سال ۱۳۹۴ با ایجاد کنسرسیوم با شرکت‏های پیمانکاری چیلکو، سابیربین‏الملل و آهاب در قالب ۳ قرارداد مجزا آغاز شد. این خط بعنوان یکی از خطوط اصلی پایتخت بطول ۳۲ کیلومتر (۳۱/۷۰ کیلومتر) و شامل۲۷ ایستگاه، به صورت قطری، شمال غرب پایتخت را به جنوب شرقی آن متصل می نماید. با توجه به چنین طولی این خط مترو در ایستگاه میدان هفت تیر با خط ۱، در ایستگاه امام حسین با خط ۲، در ایستگاه میدان ولیعصر با خط ۳، در ایستگاه شهدا با خط ۴ و در تقاطع های خیابان قیام با خیابان ۱۷ شهریور و همچنین تقاطع بزرگراه شهید چمران با بزرگراه جلال آل احمد (پل نصر) با خط ۷ مترو تلاقی داشته و تبادل مسافر می نماید. اجرای این پروژه در سه قطعه جنوبی، میانی و شمالی همزمان آغاز گردید.

اقدامات انجام شده توسط شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه در پروژه خط ۶ مترو تهران:

1- مدیریت براجرای کامل پروژه خط ۶ متروی تهران.
۲- مدیریت اسناد اداری، انضباط مالی و مستند سازی و ثبت گزارش تصویری از جبهه های مختلف پروژه.
۳- بازدید از کارگاههای در حال ساخت جهت تهیه گزارش‏.
۴- کنترل و بررسی صورت وضعیت ها و تطبیق با عملیات اجرایی و کنترل محاسبات مربوط به کسورات قراردادی.
۵- مدیریت بر پرداخت به موقع صورت وضعیت پیمانکاران.
۶- تطبیق حساب‏های دوره ‏ای شرکت شهرآتیه، پیمانکاران و کارفرما.
۷- هماهنگی فنی و مالی بین کارفرما، مدیر طرح، مشاوران و پیمانکاران همکار در کل خط ۶ جهت تسهیل و رفع مشکلات فنی پروژه.
۸- نظارت و کنترل عملکرد فنی پیمانکاران همکار در مطابقت با صورت وضعیت های هزینه کرد در کل خط..
۹- ایجاد ساختار سازمانی واحد کنسرسیوم، از تأمین کننده مالی و پیمانکاران همکار و ایفای نقش در ریاست کنسرسیوم و کمیته راهبری پروژه با توجه به چشم انداز استراتژیک در کل پروژه.
۱۰- مدیریت بر پیگیری‏ها و کارسازی املاک مورد توافق شهرداری تهران و مترو به بانک.

برای تهیه پیشرفت مالی پروژه، هرگونه تامین مالی صورت گرفته در قالب نقد، تسهیلات و .. همچنین هر نوع پرداخت از محل تسهیلات اعم از خالص پرداختی به پیمانکار، مالیات بر ارزش افزوده، پیش پرداخت ها و پیش فاکتورهای مصالح، کسورات قانونی شامل بیمه و حسن انجام کار و … ثبت شده و روند پیشرفت مالی در قالب گزارش، مستند سازی می‏شود. جزئیات مبالغ مندرج در دفاتر شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه و کارفرما طی جلسات متعدد تطبیق داده شد و مغایرت‏های موجود در اسناد کارفرما مرتفع می­گردد.

در مجموع از ابتدای پروژه تاکنون علاوه بر تامین مالی ، در بخش تامین مصالح حدود ۴۲۴,۰۰۰ تن سیمان و ۱۳۵,۰۰۰ تن میلگرد و در بخش تجهیزات ریلی مقدار ۱۲,۵۰۰ تن ریل در انواع ریل استاندارد و ریل سخت، ۱۲۹ دستگاه سوزن و کراس اور و ۶۰ دستگاه ماشن سوزن توسط این شرکت برای پروژه خط ۶ مترو تهران تأمین گردیده است.

تامین مالی پروژه تجهیزات خط ۶ متروی تهران

قرارداد تجهیزات پروژه خط ۶ متروی تهران در ابتدا فی­ما بین شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) به عنوان کارفرما، کنسرسیوم مپنا-سابیربین‏ الملل به عنوان پیمانکار و شرکت پتروانرژی شهر به عنوان نماینده بانک شهر منعقد گردیده بود. در سال ۱۳۹۹ به دلیل عملکرد خوب شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه در پروژه‏ های خطوط ۶ و ۷ متروی تهران، تمامی مسئولیت‏های شرکت پتروانرژی شهر در قرارداد یاد شده به معاونت حمل و نقل ریلی وقت به نمایندگی از  شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه واگذار گردید.