پروژه خط ۲ قطار شهری شیراز

خط ۲ قطار شهری شیراز از ۱۵.۱ کیلومتر طول این خط، ۱۳.۴ کیلومتر آن زیرزمین و ۱.۷ کیلومتر دیگر روی زمین است

خط ۲ قطار شهری شیراز از شمال شرقی شهر آغاز شده و پس از گذشتن از حافظیه و مرکز شهر، ادامه مسیر به سمت جنوب غربی داده، به میان رود خواهد رسید. از ۱۵.۱ کیلومتر طول این خط، ۱۳.۴ کیلومتر آن زیرزمین و ۱.۷ کیلومتر دیگر روی زمین ساخته خواهد شد. خط مذکور در دو تونل مجزا برای رفت و برگشت قطارها با ۱۳ ایستگاه و یک مجتمع دپو و توقفگاه در جنوب خط احداث می گردد.
برآورد هزینه های پروژه را در جدول ذیل مشاهده می فرمایید:
نوع هزینه usd ریال
سازه تونل و ایستگاه ها ۲۵۰ million ۹.۰۰۰ میلیارد
تاسیسات، تجهیزات و واگن ها ۲۵۰ million ۹.۰۰۰ میلیارد
مجموع ۵۰۰ million ۱۸.۰۰۰ میلیارد
با توجه به شرایط اقتصادی که کشور در دوره تحریم ها و برجام به سر می برد، در سال ۱۳۹۵ شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه با امضای قراردادی با شهرداری کلان شهر شیراز جهت اجرای پروژه، اقدام به تامین مالی پروژه به مبلغ ۵۰۰/۱۳ میلیارد ریال بـا تاکید بر منابع مـالی داخلی نمود.
در دوران پسابرجام نیز شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه به دنبال جذب سرمایه های خارجی جهت کمک به کارفرما در راستای تکمیل پروژه در کوتاه ترین زمان برآمده است.
نقشه قطار شهری شیراز را ملاحظه می فرمایید. جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد پروژه، صفحه سایت سازمان قطار شهری شیراز و حومه را بررسی فرمایید.