پروژه آزادگان کرج

مشخصات عمومی پروژه:
محل اجرا : کرج، تقاطع آزادگان، نبش خیابان¬های برغان و مفتح
کارفرما : شرکت سرمایه¬گذاری شهر آتیه
مشاور طراحی سازه و معماری: شرکت مهندسین مشاور طرح و سازه البرز
مشاور ژئوتکنیک: شرکت مهندسین مشاور آباد کیفیت پارس
مساحت زمین: ۹۵/۳۴۹۸ مترمربع
مساحت زیربنا: ۹۵/۳۸۶۶۱ مترمربع
تعداد طبقات منفی: ۶ تعداد طبقات روی همکف: ۸ مجموع: ۱۵ طبقه
کاربری طبقات منفی: پارکینگ، تأسیسات و هایپر مارکت
کاربری طبقه همکف: لابی ورودی و تجاری
کاربری طبقات اول و دوم: تجاری
کاربری طبقه سوم: رستوران و فود کورت
کاربری طبقات چهارم تا هشتم: اداری