معاونین و مدیران

هومن مشعشعی

هومن مشعشعی

سرپرست و معاون فنی و مهندسی
سعید ریحانی

سعید ریحانی

معاون حمل و نقل ریلی
محمد جعفر صالحی گلباغی

محمد جعفر صالحی گلباغی

معاون املاک و فروش

سید محمدرضا موسوی

سرپرست معاونت فنی و مهندسی
مهرداد حیدری

مهرداد حیدری

معاون مالی و اداری
مهران ملک شاهیان

مهران ملک شاهیان

معاون برنامه ریزی و توسعه

علی اکبر جلیل پیران

مدیر حقوقی و امور قراردادها
آرش قلندری

آرش قلندری

مدیر فنی معاونت فنی و مهندسی

نوید افشار

مدیر اجرایی معاونت فنی و مهندسی
محمدتقی نظری

محمدتقی نظری

مدیر امور اداری

مجتبی زارع اشک ذری

مدیر امور بازرگانی

امیرحسین کریمی

مدیر املاک

مهدی رحمانی

مدیر پشتیبانی