معاونین و مدیران

هومن مشعشعی

هومن مشعشعی

سرپرست و معاون فنی و مهندسی
سعید ریحانی

سعید ریحانی

معاون حمل و نقل ریلی
حسین عباسی نیا

حسین عباسی نیا

مشاور مدیر عامل و مدیر پروژه های شمال غرب کشور
محمد جعفر صالحی گلباغی

محمد جعفر صالحی گلباغی

معاونت املاک و فروش
مهرداد حیدری

مهرداد حیدری

معاون مالی و اداری
مهران ملک شاهیان

مهران ملک شاهیان

معاون برنامه ریزی و توسعه
محمدتقی نظری

محمدتقی نظری

مدیر امور اداری

علی اکبر جلیل پیران

مدیر حقوقی و امور قراردادها
سید مرتضی مرتضوی

سید مرتضی مرتضوی

مدیر اجرایی معاونت فنی و مهندسی
آرش قلندری

آرش قلندری

مدیر فنی معاونت فنی و مهندسی