مراسم کلنگ زنی پروژه احداث توسعه میدان تره بار شهر شیراز

مراسم کلنگ زنی پروژه احداث توسعه میدان تره بار شهر شیراز

همزمان با دومین همایش سالانه توسعه سرمایه گذاری در شهر شیراز مراسم کلنگ زنی پروژه احداث توسعه میدان تره بار شهر شیراز با حضور مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه و جمعی از معاونین و مدیران برگزار شد.