متروی شهری تهران نوسازی می شود

متروی شهری تهران نوسازی می شود

از سوی شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه، متروی شهر تهران و حومه، به قطعات یدکی مدرن تجهیز می شود.
• به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه، با توجه به میزان کارکرد مترو کلان شهر تهران و مستهلک شدن بخشی از قطعات و تجهیزات و رفع نواقص ناوگان؛ قطعات و تجهیزات مورد نیاز این ناوگان تأمین و نوسازی می شود.
• این گزارش می افزاید،شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه، مذاکراتی را با شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه آغاز نموده است که در صورت تأمین منابع مالی به قطعات یدکی متروی تهران، نوسازی ناوگان متروی شهر تهران آغاز خواهد شد.
• این روابط عمومی افزود، قرارداد تأمین قطعات یدکی و تجهیزات مورد نیاز ناوگان شهری در شرف انعقاد است و هم اکنون کارشناسان معاونت حمل و نقل ریلی در حال بررسی فهرست اقلام و وندورلیست ها و مذاکراتی با کارشناسان بهره برداری راه آهن شهری تهران و تأمین کنندگان و فروشندگان قطعات یدکی مورد نیاز هستند.