ماموریت و چشم انداز

ماموریت و چشم انداز

نقش شرکت سرمایه ­گذاری شهرآتیه در حوزه توسعه شهری، مدیریتِ کلانِ پروژه­های عمرانی در کشور به عنوان توسعه دهنده کلان (Master Developer) بر پایه مدل کسب و کار(EPCF Engineering Procurement Construction Finance  ) است. بنابراین این شرکت جزء معدود شرکت­های کشور است که به ارائه زنجیره­ای کامل و به هم پیوسته از خدمات فنی مهندسی، بازرگانی و تامین، ساخت و مهم­تر از همه تأمین مالی که دغدغه نخست پروژه­های عمرانی در کشور است می­پردازد.

 شرکت سرمایه­ گذاری شهرآتیه به واسطه برخورداری از ارتباط قوی با شهرداری­ های سراسر کشور و    سرمایه ­گذاران حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی از یک سو، بهره ­مندی از شبکه گسترده پیمانکاران و     عرضه­ کنندگان متخصص داخلی و خارجی از سوی دیگر و به پشتوانه مالی، اعتباری و خوشنامی بانک شهر، مرکز ثقل اجرای پروژه ­های عمران و توسعه شهری در کشور است و از این حیث از جایگاهی ممتاز و متمایز در کشور برخوردار است.

 شرکت سرمایه­ گذاری شهرآتیه امین سرمایه ­گذاران، همراه شهرداری­ها و بازوی توانمند بانک شهر در زمینه ارائه خدمات مهندسی، تدارک و تأمین، ساخت و تأمین مالی در حوزه پروژه­های عمران و توسعه شهری می­باشد و رسالت این شرکت، حداکثر سازی ارزش سهام سهامداران و ایفای نقش مسئولیت اجتماعی با هدف توسعه پایدار شهری است و برای دستیابی به این هدف بزرگ  ارزش ­های زیر را سرلوحه تمام فعالیت­های خود قرار داده است:

  • پیاده ­سازی تفکر سیستمی در مدیریت پایدار شهری.
  • تخصص­ گرایی و تجربه­ گرایی در انتخاب پیمانکاران و سازماندهی تیم ­های کاری حرفه ­ای.
  • ایجاد اعتماد در ذینفعان از طریق ارائه خدمات پایدار و با کیفیت و برقراری روابط بلند مدت با ایشان.
  • بکارگیری مبانی تفکر بین المللی در توسعه کسب و کار.