فعالیتهای شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه توسعه می یابد.

فعالیتهای شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه توسعه می یابد.

مشعشعی تأکید کرد

فعالیت های شرکت  شهرآتیه با هم دلی و پیگیری های مستمر برای رسیدن به نتیجه مطلوب گسترش می یابد.

مهندس هومن مشعشعی سرپرست این شرکت در جمع مدیران بر ضرورت تحول، پویایی و بهره وری مجموعه یاد شده تأکید کرد و گفت مدیران با پیگیری های همکاران، مسائل و مشکلات را حل و فصل نمایند.

وی همچنین در ادامه این نشست؛ به ارتقاء علمی و پژوهشی همکاران این شرکت را خواستار شد و خاطر نشان ساخت؛ بزودی برنامه های آموزشی و پژوهشی برای ارتقاء همکاران اتخاذ خواهد شد.

مشعشعی افزود؛ به مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها جزو مهمترین اولویت های شرکت است، برای پیش برد اهداف عالی؛ از همه همکاران برای مشارکت در تصمیم گیری برای توسعه فعالیتهای شرکت دعوت می نماییم.