خدمات

  • فراخوان تامین مصالح میلگرد، سیمان و قیر
شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه بانک شهر در نظر دارد برای تامین و تحویل مصالح مورد نیاز خود اعم از میلگرد و سیمان و قیر به صورت 30 درصد نقد و 70 درصد تهاتر املاک نسبت به ارزیابی متقاضیان واجد شرایط اقدام نماید.