عملیات اجرای پروژه های شهرآتیه به زودی آغاز می شود

عملیات اجرای پروژه های شهرآتیه به زودی آغاز می شود
از سوی مدیر اجرایی معاونت فنی و مهندسی عنوان شد
عملیات اجرای پروژه های شهرآتیه بزودی آغاز می شود

مدیر اجرایی معاونت فنی و مهندسی با بیان اینکه پرسنل فعال در این معاونت با انجام تدابیری، به دنبال تعریف پروژه های جدید هستند گفت: پیگیر آغاز عملیات اجرایی در پروژه های راکد بانک شهر هستیم.
سید مرتضی مرتضوی مدیر اجرایی معاونت فنی و مهندسی شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه گفت: این معاونت تلاش دارد با شناخت هدف گذاری های مناسب در حوزه ساخت و ساز، بهروری را حداکثر نماید.
مهندس مرتضوی در گفتگویی اهداف و برنامه های معاونت فنی و مهندسی را تشریح کرد:
 چه برنامه¬ها و اهدافی تا پایان سال دارید؟
هدف کلی و اصلی ارکان معاونت فنی و مهندسی، اجتناب از وضعیت انفعال و ادامه عملیات‌ اجرائی پروژه ها با سرعت مناسب و متناسب است. در این راستا؛ انجام اقدامات موثر و چشمگیر، صرف انرژی و توان کامل نیروهای فنی و متخصص، لحاظ نمودن شرایط اقتصادی کشور و شرکت(مدیریت منطقی منابع و هزینه ها) جملگی در دستور کار کلیه عوامل مرتبط بوده و خواهد بود. در این صورت، پیش بینی آن است که در کارگاه‌هائی که روند امورات اجرائی در آنها متوقف یا کند بوده است، وضعیت فعال‌ و پیشرو خواهد شد. بر این اساس؛ انتخاب مشاورین طراح ذیصلاح و پیمانکاران دارای رتبه های مناسب که توان مالی و اجرائی متناسب با پروژه¬های شرکت شهر آتیه را دارند، در اولویت اقدامات مدیران حوزه فنی، اجرائی و امور قراردادهای شرکت قرار گرفته است.

 با چه موانعی در معاونت فنی و مهندسی مواجه هستید؟
مانع جدی یا موضوع لاینحل در امورات جاری معاونت فنی و مهندسی شرکت وجود ندارد. لیکن برخی فرآیندهای اجرایی جاری، اندک پیچیدگی های فنی و حقوقی را موجب شده است که زمان مضاعف، غیر ضروری و غیر لازم از نیروهای انسانی بخش فنی را مصروف خود می کند که در حال رفع آنها هستیم.

 پروژه¬های در دست اجرا و پیشرفت آنها؟
پروژه¬های نوسازان ۱(غدیر)- مجموعه مسکونی تجاری کاوه – مجتمع مسکونی بهروز، مجموعه مسکونی شهر آتیه قزوین از جمله پروژه¬هایی هستند که در آنها فعالیت¬های مطالعاتی و اجرایی به صورت جدی درحال پیگیری و انجام است. خوشبختانه در طی ماه های اخیر، پروژه های غدیر و بهروز شاهد اتفاقات مثبت بوده اند و پیشرفت مناسبی نیز در آنها رقم خورده که امید است با انجام و تکمیل مطالعات و تهیه اسناد فنی و متعاقب آن، ورود پیمانکاران دارای صلاحیت به همه پروژه¬های جاری، پیشبرد عملیات جملگی پروژه ها، از روند مناسب و مطلوبی برخوردار شوند.

 درخصوص طرح¬های آتی صحبتی بفرمائید؟
مدیریت محترم شرکت و عوامل حوزه فنی و مهندسی با اتخاذ تدابیری، به دنبال تعریف پروژه¬های جدید و پیگیر آغاز عملیات اجرایی در پروژه¬های جدید یا مسکوت در بانک معظم شهر بوده و خواهند بود. بطور مثال و از جمله این اقدامات، پیگیری شروع طراحی و اجرای پروژه الندشت در شهر مقدس مشهد می¬باشد.

 از دست آوردهای شاخص و پروژه های شرکت از ابتدای سال تاکنون توضیح بفرمائید؟
از آنجا که کل سهام شرکت متعلق به بانک معظم شهر است؛ مدیریت فقید و مدیریت محترم فعلی شرکت شهر آتیه، با تلاش بسیار و با همکاری مدیران ارشد محترم بانک، موجبات ورود پروژه¬های جدید و شاخص از جمله پروژه های نامبرده در سوالات قبل را فراهم نمودند. لیکن اگر هدف پرداختن به جزئیات باشد نیز، باید به عرض رساند؛ از دیگر اقدامات، رفع موانع جدی در ادامه روند اجرائی پروژه¬های غدیر و بهروز و کاوه با اتمام مطالعات و طراحی بخش های باقیمانده آنها، برگزاری مناقصات انتخاب پیمانکار و آغاز فرآیند های عملیاتی بوده است که می¬توان از آنها به عنوان اقدامات شاخص در این حوزه نام برد.

 از ابتدای سال پیش¬بینی¬هایی انجام دادید. چند درصد آنها انجام شده است؟
اتمام فرآیندهای طراحی و مطالعاتی پروژه¬ها و برگزاری مناقصات انتخاب پیمانکاران ذیصلاح و آغاز عملیات اجرایی، از جمله پیش¬بینی¬هایی بود که با تلاش همکاران حوزه فنی و مهندسی و دیگر حوزه¬های مرتبط شرکت، بطور کامل محقق شده و امید است در نیمه دوم شهریور ماه نیز شاهد فعالیت¬های چشمگیر اجرایی در کارگاه¬های پروژه¬ها باشیم.

 درخصوص استراتژی¬های معاونت فنی و مهندسی توضیح بفرمائید؟
حوزه معاونت فنی و مهندسی شرکت تلاش دارد با شناخت نقاط قوت و ضعف خود و تکیه بر توان فنی کارشناسان ستادی و کارگاهی خود و البته با ملحوظ نمودن منابع مالی شرکت، ضمن تبیین استراتژی های عملیاتی اجرائی و ممکن و هدف-گذاری¬های متناسب در حوزه ساخت و ساز، از فرصت های ممکن نهایت استفاده را در مقابله و کاهش اثر تهدیدهای موجود در بازار ساخت و ساز نماید و فعالیت¬های خود را به نوعی برنامه¬ریزی و اجرا کند که ضمن حداقل نمودن هزینه های جاری، سوددهی شرکت در حوزه مذکور را به حد ممکن افزایش دهد.
در این خصوص:
– مطالعه و نیاز سنجی بازار با همکاری حوزه تخصصی مرتبط در شرکت
– استفاده از تکنیک¬های جدید در طراحی و اجرا
– کنترل و نظارت بر نحوه پیشبرد امورات اجرائی و مطالعاتی
– بکارگیری نرم افزارهای به هنگام
– بهره گیری از توان کارشناسان و نیروهای متخصص و کارآمد و …. از جمله ابزارهای نیل به اهداف فوق خواهد بود.

 آیا اقداماتی در ساختار معاونت برای افزایش بهره¬وری بیشتر صورت گرفته است؟
بله. ترمیم بدنه کارشناسی با انجام برخی جابجایی نیروها از حوزه ستادی به کارگاه¬ها و بعضاً جذب و بهره¬گیری(تمام وقت یا نیمه وقت) از توان فنی نیروهای کارآمد خارج از شرکت را می¬توان از اقدامات اصلاحی در بدنه کارشناسی حوزه معاونت فنی و مهندسی نام برد.
در همین مورد؛ ایجاد فضای دوستانه برای همدلی و هم افزائی همکاران فنی ستاد – کارگاهی و همچنین تشکیل کلاس¬های آموزشی تخصصی(ضمن خدمت) برای ارتقاء سطح علمی و فنی مدیران، همکاران کارگاهی و کارشناسان حوزه ستادی نیز در دستور کار بوده است که بطور مثال می توان به برگزاری دوره تخصصی نرم افزار Tekla(تکلا) اشاره نمود. ضمناً اصلاح و بازبینی برخی روش¬ها و رویه¬های جاری در انجام امورات پروژه¬ها(انجام عملیات اجرائی و نظارت بر آن) با استفاده از نیروهای متخصص در این حوزه و بکارگیری نرم افزارهای تخصصی، با همین هدف مورد پیگیری و انجام بوده است.

 چه چالش¬هایی در زمینه پروژه¬ها دارید؟
تورم و تأثیرات مستقیم آن بر هزینه¬های عملیاتی پروژه¬ها که بعضاً موجب تغییرات و نوسانات چشمگیر در برآوردهای ریالی حوزه اجرائی می¬شود، از جمله چالش¬های جدی کارگاه های ساختمانی شرکت محسوب می شود.
بعضاً کمبود برخی از مصالح تأسیساتی (مکانیکی و برق) در بازار نیز از دیگر موضوعات قابل توجه مدیران شرکت و پروژه‌ها محسوب می¬گردد.
انجام برخی از روند های اداری که مربوط به حوزه زیر ساختی و انشعابات اصلی پروژه ها هستند(و اغلب طولانی و انرژی بر نیز می باشند) از جمله موضوعات و نگرانی های تیم پروژه و مدیران شرکت، در اتمام و بهره برداری به موقع از پروژه ها محسوب می شوند.
البته تغییر در مالکیت برخی از پروژه¬های شرکت که از مالکین قبلی به بانک شهر و متعاقباً به این شرکت منتقل شده اند نیز بعضاً موجب برخی محدودیت ها گردیده که اغلب مربوط به لزوم طی شدن فرآیندهای اداری، حقوقی و قانونی پروژه ها است که البته چالش¬هایی را در روند جاری ایجاد کرده است.

 از دیدگاه شما عملکرد معاونت فنی و مهندسی در سال¬های گذشته چگونه بوده است؟
با توجه به شرایط جاری و منابع مالی در دسترس شرکت طی سال‌های گذشته و حال حاضر، به نظر می¬رسد حوزه فنی و مهندسی می¬تواند در ارتقاء فنی، تخصصی و اقتصادی شرکت، فعال‌تر و مؤثرتر ظاهر شود. البته شناخت دقیق از نقاط قوت و ضعف وضع موجود و اتخاذ برخی استراتژی¬هائی که طی ماه های اخیر مدنظر قرار گرفته اند، قالب و شابلن بهتری را برای این حوزه خواهند ساخت و انشاالله در بهبود نتایج حاصل از فعالیت¬های گذشته، حال و آینده این معاونت و دیگر حوزه های فعالیتی شرکت، تأثیرات مناسب تر و البته موجبات بهبود، افزایش بهره¬وری و نهایتاً بالابردن میزان سوددهی شرکت در این حوزه را فراهم خواهند نمود.