ششمین نمایشگاه بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی

ششمین نمایشگاه بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی

به گزارش روابط عومی شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه، ششمین نمایشگاه بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی از تاریخ ۳۰ آبان ۹۸ در جزیره کیش برگزار گردید. شرکت شهر آتیه نبز با توجه به حوزه فعالیت خود در زمینه های سرمایه گذاری و اجرای پروژه های کلان شهری و با هدف جذب سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه ها، نسبت به انجام مذاکرات با سرمایه گذاران و شرکت های مختلف اقدام نمود.​