سرپرست جدید شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه معرفی شد

سرپرست جدید شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه معرفی شد

با حکم هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه آقای هومن مشعشعی با حفظ سمت به عنوان سرپرست جدید شرکت شهرآتیه منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه، وی دارای مدرک کارشناسی عمران از دانشگاه صنعتی شریف و کارشناسی ارشد عمران از دانشگاه تهران می باشد که پیش از این مسئولیتهایی همچون ناظرعالیه ساختمانی شرکت آتی ساز، مدیرفنی و طرح و برنامه ساختمانی شرکت مهستان،  مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت عمران قدس، مدیرعامل وعضو هیئت مدیره هلدینگ ساختمانی شرکت عمران و توسعه شاهد، مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت مهندسان مشاور خانه سازی ایران را بعهده داشته است.