سرمایه گذاری در بازار سرمایه

رصد وضعیت انواع بازارهای بورس کشور، بر حسب صلاحدید و بر اساس اولویت

یکی از حوزه های فعالیت شهرآتیه به عنوان یک شرکت سرمایه گذاری، سرمایه گذاری در بازار سرمایه می باشد. تیم سرمایه گذاری شهرآتیه، با رصد وضعیت انواع بازارهای بورس کشور، بر حسب صلاحدید و بر اساس اولویت، با هدف کسب بازده مطلوب اقتصادی، اقدام به تشکیل پرتفوی و سرمایه گذاری در بازار سرمایه می نماید. بدیهی است که حجم این پرتفوی، بر اساس اولیت های سرمایه گذاری شرکت، در زمان های مختلف متفاوت خواهد بود، چرا که همواره بخش زیادی از سرمایه شرکت در پروژه های عمرانی و سایر پروژه ها مصرف می گردد.