راه ها و تقاطع ها

انجام پروژه های عمرانی در حوزه تقاطع ها و راه ها

یکی از فعالیت های مهم شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه در راستای بهبود رفاه شهروندان، انجام پروژه های عمرانی در حوزه تقاطع ها و راه ها است. پروژه های نظیر احداث میدان آذربایجان (به عنوان بزرگ ترین میدان در شهر تبریز)، تقاطع غیرهمسطح بسیج در شهر تبریز، بزرگراه شمالی کرج و بلوار کشاورز و داراب در شهر ساری، نمونه هایی از فعالیت های این شرکت در حوزه راه ها و تقاطع ها با هدف ایفای نقش مسئولیت اجتماعی بانک بوده اند.
ردیف موضوع پروژه (قرارداد) دسته بندی پروژه زیر دسته شهر
۱ بزرگراه شمالی عمران و توسعه شهری راه ها و تقاطع ها کرج
۲ تقاطع غیرهمسطح میدان آذربایجان عمران و توسعه شهری راه ها و تقاطع ها تبریز
۳ تقاطع غیرهمسطح میدان بسیج عمران و توسعه شهری راه ها و تقاطع ها تبریز
۴ بلوار کشاورز عمران و توسعه شهری راه ها و تقاطع ها ساری
۵ بلوار داراب عمران و توسعه شهری راه ها و تقاطع ها ساری