در حکمی از سوی مدیرعامل محترم بانک شهر، علیرضا ابراهیم پور به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه منصوب گردید

در حکمی از سوی مدیرعامل محترم بانک شهر، علیرضا ابراهیم پور به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه منصوب گردید

در حکمی از سوی دکتر سید مهدی احمدی مدیرعامل محترم بانک شهر، علیرضا ابراهیم پور بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه منصوب گردید.

در پی این انتصاب، مراسمی با حضور مدیران محترم ارشد بانک شهر، اعضاء محترم هیئت مدیره و معاونین و مدیران شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه برگزار و از زحمات آقای مهندس مشعشعی مدیرعامل سابق این شرکت تقدیر و تشکر بعمل آمد.

از جمله سوابق کاری آقای دکتر علیرضا ابراهیم پور، می توان به  مدیرعاملی هلدینگ گروه مالی بانک ملت، مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، سرپرست معاونت اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش، مدیرعامل و‌نائب رئیس هیئت مدیره بیمه ملت، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت لیزینگ بانک ملت، مدیرعامل و ‌نائب رئیس هیئت مدیره لیزینگ گروه بهمن، عضوهیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری سایه گستر بانک سرمایه و …..، اشاره نمود.