خدمات

خدمات شهر آتیه در یک نگاه

شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه به عنوان بازوی تخصصی بانک شهر در رویکرد ایفای نقش مسئولیت اجتماعی در راستای توسعه پایدار شهری، در حال فعالیت است.فعالیت های شهرآتیه در چهار حوزه، عمران، توسعه شهری ،املاک و مستغلات، بازرگانی و تامین، دسته بندی می گردد.

احداث پروژه های عظیم اداری، تجاری، فرهنگی و چندمنظوره، ساخت راه ها و تقاطع ها، ابنیه خدمات شهری و سازه های شهری، راه اندازی و استقرار سیستم های ترافیکی، تامین تجهیزات و ماشین آلات راه سازی و خدمات شهری، تامین ناوگان حمل و نقل شهری و … در حال اجرا می باشد.