جلسه مشترک اعضای هیات مدیره و مدیران شرکت با شهردار منطقه ۱۸ و بازدید از مکان اجرای قطعه دوم پروژه بزرگراه شهید بروجردی

جلسه مشترک اعضای هیات مدیره و مدیران شرکت با شهردار منطقه ۱۸ و بازدید از مکان اجرای قطعه دوم پروژه بزرگراه شهید بروجردی

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه، در راستای اهداف تعیین شده مدیر عامل مبنی بر تعریف پروژه های باکیفیت فنی و سرمایه گذاری در پروژه های شهری بمنظور تحصیل درآمدهای پایدار برای شرکت، جلسه مشرک اعضای هیات مدیره و تعدادی از مدیران شرکت جهت بازدید محلی و بررسی موضوع مشارکت در احداث قطعه دوم بزرگراه شهید بروجردی با دکتر فیاض شهردار منطقه ۱۸ برگزار گردید. به گفته مهندس کبیری زاد مدیر پروژه های مرتبط با شهرداری تهران، درخلال جلسه، اطلاعات پروژه توسط مدیران شهرداری ارائه و به سوالات مطرح شده از سوی اعضای هیات مدیره شرکت پاسخ داده شد. همچنین در انتها نیز از محل پروژه و چند پروژه تجاری- اداری ساخته شده در منطقه مزبور بازدید به عمل آمد. مدیرپروژه های شهرداری تهران شرکت شهر آتیه در خصوص مشخصات پروژه نیز افزودند: حدود یک کیلومتر از طول تقریبی ۸/۴ کیلومتری بزرگراه شهید بروجردی (منطقه ۱۸) به صورت زیرگذر می-باشد. موقعیت پروژه در قلب بازار ابزار و آهن آلات کشور، محله شادآباد، حد فاصل میدان جانباز و بلوار بهار واقع شده¬است. پارکینگ ها در طبقات همکف، اول و دوم با مساحت ۰۰۰/۵ مترمربع در هر طبقه و جمعاً ۰۰۰/۱۵ مترمربع، واحدهای تجاری در طبقه همکف با مساحت ۴۰۰/۹ مترمربع و واحدهای اداری در طبقه اول با مساحت ۴۰۰/۹ مترمربع احداث می¬گردد. طبقه همکف با سطح اشغال ۴۰% ، ۴۰۰/۱۴ مترمربع از مساحت طبقه همکف، طبقه اول با سطح اشغال ۴۰% ، ۴۰۰/۱۴ مترمربع طبقه اول و طبقه دوم با سطح اشغال ۱۴% ، ۰۰۰/۵ مترمربع از مساحت را دربر می گیرد.