جلسه شورای معاونین و مدیران شرکت برگزار شد.

جلسه شورای معاونین و مدیران شرکت برگزار شد.
برگزاری اولین جلسه مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه با معاونین و مدیران این شرکت

دکتر ابراهیم پور در اولین جلسه شورای معاونین و مدیران شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه اظهار داشت: برنامه کاری شرکت در چارچوب خط مشی و سیاست های تعیین شده بانک شهر خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی شرکت ؛ اولین جلسه شورای معاونین و مدیران شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه در سال جاری و با حضور دکتر علیرضا ابراهیم پور مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و همچنین، معاونین و مدیران در محل سالن جلسات شرکت برگزار گردید.

در آغاز این جلسه ابتدا دکترعلیرضا ابراهیم پور ضمن تشکر از اعتماد مدیر عامل محترم بانک شهر از خدمات و تلاش های مهندس مشعشعی قدردانی نمودند.

ایشان  با اشاره به لزوم رویکرد جدید تیم مدیریتی از اجرای دقیق و صحیح برنامه ها و چشم انداز های ترسیمی شرکت خبرداد و گفت: برنامه های کاری شرکت در چارچوب خط مشی و سیاست های تعیین شده بانک شهر خواهد بود و تدوین و ارائه برنامه عملیاتی منطبق با اصول کارشناسی برای تحقق این مأموریت مهم را خواستار شدند.

وی پیگیری جدی پرونده های حقوقی، وصول مطالبات و تعامل مؤثربا شهرداری کلان شهرها در جهت توسعه فعالیت ها از دیگر اولویتهای شرکت برشمرد.

  ابراهیم پور حصول نتایج این برنامه ها را در سایه تلاش کار تیمی و همدلی در بین تمامی بخش ها دانست و راه حل تثبیت سود آوری علی رغم مشکلات و چالش های موجود را مشارکت همگانی و عنایات سهامداران محترم نسبت به افزایش سرمایه شرکت برشمردند و اظهار داشتند تا با همت و پشتکار تمام نیرو ها نسبت به تکمیل پروژه ها و طرح های نیمه تمام شرکت اقدام، تا به مرحله بهره برداری نهایی برسد.

ابراهیم پور در پایان با اشاره به اینکه مسئولیت، امانتی است که باید آن را پاس داشت، تأکید کرد: تقویت روحیه کار جمعی و مسئولیت پذیری، مدیریت زمان و استفاده بهینه از فرصت خدمتگزاری، ترجیح منافع عمومی بر منافع شخصی ، انجام ارزیابی عملکرد پرسنل و همچنین لزوم  همدلی و همراهی تمامی همکاران برای دست یابی به اهداف بلند مدت شرکت را مورد تأکید قرار دادند.

در بخشی دیگر این جلسه، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه پس از استماع گزارش، اقدامات و عملکرد معاونین و مدیران در رابطه با حیطه وظایف و حوزه فعالیت آنان، با جمع بندی کلی، بر تحقق چشم اندازهای ترسیمی سال ۱۴۰۳ و منطبق با اجرای صحیح و کامل برنامه ها تا دستیابی به نتایج مطلوب و ایده آل تاکید نمودند.