سرمایه گذاری در شرکت شهرآتیه توسعه می یابد

سرمایه گذاری در شرکت شهرآتیه توسعه می یابد

دکتر انوری مدیرعامل در جلسه شورای معاونین و مدیران تاکید کرد

سرمایه گذاری در شرکت شهرآتیه توسعه می یابد

 
تقویت بخش سرمایه گذاری نسبت به اجرای تقویت بانک اطلاعاتی از اولویت اصلی شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه بانک شهر است.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه، دکتر نعمت اله انوری مدیرعامل این شرکت با اعلام این مطلب گفت: شرکت پتانسیل فوق العاده ای دارد که همت همکاران را می طلبد تا از بالقوه به بالفعل درآید.

به گفته وی، اولویت اصلی سرمایه گذاری بانک شهراست و شهرداری تهران و کلانشهرها و بخش خصوصی از دیگر اولویت هاست، این مهم را با تلاش همکاران پیگیری خواهیم کرد.

انوری اظهار داشت، >>اصلاح چارت سازمانی شرکت،از مصوبات مهم است که کارشناسان در این حوزه پس از بررسی های تخصصی ارایه دادند<< و در حال حاضر قابلیت اجرایی دارد.

مدیر عامل ادامه داد: وضعیت پروژه های آیمکس در تهران، آیسان در تبریز، بادامستان قزوین بررسی شود و آسیب های احتمالی که مانع پیشرفت پروژه ها شده مطرح و راهکارهای لازم برای سرعت بخشی پروژه های جدید نیمه تمام ارایه گردید.

در ادامه این جلسه، معاونین پیرامون پروژه های مشهد اعم از پروژه نرگس و الندشت و در بخش ساختار اداری چگونگی تاسیس حوزه برنامه ریزی و توسعه گزارش هایی ارایه نمودند.