بررسی احداث پروژه های جدید عمرانی در شهر قزوین

بررسی احداث پروژه های جدید عمرانی در شهر قزوین

در شهرداری قزوین انجام شد

بررسی احداث پروژه های جدید عمرانی در شهر قزوین

جلسه ای  به منظور رفع مشکلات پروژه ها و تعاملات بیشتر فی مابین ، با حضور شهردار قزوین و سرپرست شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه  در محل دفتر شهردار قزوین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه؛ هومن مشعشعی سرپرست شرکت و چندتن از مدیران با حضوردر پروژه عمرانی در دست اقدام ، ضمن بازدید میدانی، از نزدیک در جریان پیشرفت فیزیکی پروژه مسکونی ۱۱۸ واحدی بادامستان قرار گرفتند.

وی در این بازدید در خصوص روند پروژه های عمرانی، رفع مشکلات و موانع آنها بر لزوم تسریع در اجرای پروژه ها خبر داد و گفت: امید می رود روند اجرایی با سرعتی قابل قبول تا بهره برداری کامل از پروژه ادامه یابد.

در این جلسه موضوع مطالبات پروژه حکم آباد و تحویل آن مورد بررسی قرار گرفت در این جلسه  شهردار قزوین اظهار داشت: شهرداری آمادگی هرگونه همکاری لازم را دارد.  وی همچنین پیشنهاد سرمایه گذاری بیشتر درشهر قزوین بخصوص در پروژه های ستاره پونک و حکم آباد را مطرح کرد و در این خصوص بحث و بررسی  نسبت به تامین زمین مناسب برای احداث پروژه های جدید و صدور پروانه درپروژه مسکونی بادامستان صورت گرفت.