بازدید سرپرست شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه از همایش

بازدید سرپرست شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه از همایش
در دومین روز برپایی همایش فرصت های سرمایه گذاری شهر تهران، سرپرست شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه از غرفه بانک شهر بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه، مهندس مشعشعی روز پنجشنبه ۱۶ تیرماه از مجموعه غرفه های این همایش بازدید کرد .

گفتنی است شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه در این همایش به همراه شرکت‌های زیر مجوعه بانک شهر همچون « شرکت کارگزاری شهر»، «شرکت صرافی شهر» شرکت کرده است.