ایجاد خط اعتباری بانکی

ایجاد خط اعتبار بانکی و کمک به دریافت تسهیلات از بانک های کشور و بالاخص بانک شهر

ایجاد خط اعتبار بانکی

یکی از خدمات ویژه شهر آتیه برای کمک به شهرداری ها در اجرای پروژه های عمرانی و توسعه شهری و نیز تامین نیازمندی های شهری از قبیل بازسازی ناوگان حمل و نقل، تامین تجهیزات و ماشین آلات راهسازی و خدمات شهری و یا تامین مصالح مورد نیاز پروژه های عمرانی، ایجاد خط اعتبار بانکی و کمک به دریافت تسهیلات از بانک های کشور و بالاخص بانک شهر است. بدیهی است که ایجاد چنین خط اعتباری، روند پیشرفت پروژه های شهرداری ها که به دلیل حجم بالای فعالیت های عمرانی اغلب در تامین نقدینگی آنها با مشکل مواجه هستند را تسهیل کرده و خدمت رسانی به شهروندان را تسریع می نماید.