دکتر صالحی گلباغی به عنوان عضو هیات مدیره شرکت ساختمان و عمران شهر پایدار منصوب شد

دکتر صالحی گلباغی به عنوان عضو هیات مدیره شرکت ساختمان و عمران شهر پایدار منصوب شد
طی حکمی از سوی دکتر سید مهدی احمدی مدیر عامل بانک شهر ،دکتر محمد جعفر صالحی گلباغی به عنوان عضو هیات مدیره شرکت ساختمان و عمران شهر پایدار منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه، دکتر صالحی گلباغی هم اکنون معاون املاک و فروش شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه است.