افتتاح ایستگاه مترو بوستان گفتگو در سال جدید

افتتاح ایستگاه مترو بوستان گفتگو در سال جدید

شرکت مترو تهران اعلام کرد: عیدانه مدیریت شهری پایتخت در قالب بهره برداری از ایستگاه بوستان گفتگو و نیز ورودی دوم ایستگاه مدافعان سلامت، تقدیم شهروندان صبور تهران می‌شود.
به گزارش خبرگزاری موج، شرکت مترو تهران اعلام کرد: امروز چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ عیدانه مدیریت شهری پایتخت در قالب بهره برداری از ایستگاه بوستان گفتگو و نیز ورودی دوم ایستگاه مدافعان سلامت، تقدیم شهروندان صبور تهران خواهد شد.
مطابق وعده‌ای که در زمان افتتاح ایستگاه تقاطعی میدان توحید به مردم پایتخت داده شد، درآخرین روزهای سال جاری، دو پروژه احداث ایستگاه بوستان گفتگو و ورودی دوم ایستگاه مدافعان سلامت آماده بهره برداری شد تا در آستانه شروع سال جدید، بخشیی دیگراز دغدغه های حمل ونقلی شهروندان رتق و فتق شود.
برای احداث این ایستگاه و ورودی جدید که هردومربوط به خط۷ شبکه مترو تهران می شوند، مبلغی در حدود ۳۵۰ میلیارد تومان در بخش های ساختمانی و تجهیزاتی هزینه شده است.
ایستگاه بوستان گفتگو هجدهمین ایستگاه خط۷ به شمار می‌آید و با احداث ۴ ایستگاه دیگر در سال پیش رو، کل این خط در مدار بهره برداری قرار می‌گیرد.ایستگاه مدافعان سلامت نیز با عمق ۴۶ متر از سطح زمین، یکی از عمیق ترین ایستگاه های شبکه مترو تهران به شمار می‌آید.
در تامین تجهیزات و تاسیسات این دو ایستگاه، بیشترین استفاده از تولیدات داخلی صورت گرفته است؛ ضمنا هر دوایستگاه به پله برقی وآسانسور مجهز هستند.