خدمات

  • شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه وابسته به بانک شهر در نظر دارد نسبت به واگذاری تعدادی املاک مازاد خود با وضع موجود در شهرهای شیراز، قم، فردیس کرح و همچنین و همچنین نسبت به فروش واحدهای مسکونی در پروژه های در دست اقدام خود در تهران اقدام می نماید