آغاز به کار همایش و نمایشگاه نهضت تامین مالی شهر

آغاز به کار همایش و نمایشگاه نهضت تامین مالی شهر

همایش نهضت تامین مالی شهر شروع یک حرکت برای جذب سرمایه های خرد مردم در توسعه مدیریت شهری است.

به گزارش روابط عمومی ؛ مراسم افتتاحیه اولین همایش و نمایشگاه نهضت تامین مالی شهر امروز سه شنبه ۲۱ آذر ماه با حضور بانک شهر و شرکت های وابسته اداره کل تدوین و قوانین و امور نهادها و شوراها، اداره کل مالی شهرداری کلان شهرها در مرکز همایش های بین المللی برج میلاد برگزار شد.

هدف از برگزاری این نمایشگاه چالش ها و راهکارها ، منابع تامین مالی و درآمد شهرداری ها، درآمد پایدار و توسعه شهری ، تامین مالی شهر و آموزش از جمله محورهای اهداف برگزاری این همایش است.

در بخش ویژه این همایش نیز موضوعاتی چون فرصت ها و چالش ها ی تامین مالی شهر در کشور با شرکت های دانش بنیان و تامین مالی شهر و مشارکت بخش خصوصی ، تامین مالی شهر و بازار سرمایه و قانون بودجه عمومی و تامین مالی شهر؛ مورد بحث و تبادل نظر کارشناسان و متخصصان این حوزه قرار خواهد گرفت.