پروژه حکم آباد قزوین

محل اجرا: قزوین، بلوار حکم آباد
کارفرمای اصلی:  شهرداری قزوین
مشاور: گروه مهندسین مشاور ایجاد
پیمانکار: شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه
پیمانکار دست دوم: شرکت عمران آذرستان

تعداد طبقات روی همکف: ۱۵         

 تعداد طبقات منفی: ۳

مجموع طبقات: ۱۹

نوع سقف: کامپوزیت    
مساحت زمین: ۶۲/۵۳۳۳ مترمربع    
مساحت زیر بنا : ۴۲,۵۸۱  متر مربع    
فاز یک قرارداد : تهیه و تأمین مصالح و انجام کلیه عملیات اجرایی تا مرحله اتمام اسکلت فلزی و بتن ریزی سقف‏های باقیمانده
وضعیت پیشرفت فاز یک قرارداد : ۱۰۰% (تحویل موقت پروژه)