پروژه آیسان

مرکز تبریز و در مجاورت باغ گلستان


در زمینی به مساحت ۳۸ هزار متر مربع در مرکز تبریز و در مجاورت باغ گلستان واقع شده است. این مجموعه با برجهای دوقلوی ۴۱ طبقه خود و با ارتفاع بیش از ۱۹۲ متر و ۵ بلوک کنار هم طراحی شده که ۳ بلوک آن ۱۳ طبقه (۱۱طبقه +۲ نیم طبقه )و ۲ بلوک اصلی که شامل برجهای دوقولو است میباشد

مشخصات پروژه:
نوع قرارداد: طراحی نظارت ساخت (EPC)
کارفرما : شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه
مدیر پیمان: شرکت گسترش سازه حمید
مشاور: شرکت مهندسین مشاور نقش پایدار – تدبیر ساحل پارس
تاریخ شروع عملیات اجرایی : ۹/۸/۹۵    
مساحت زیربنا ۵۳۵۷۳۷ متر مربع    
سطح مفید اقامتی : ۸۲۹۸ متر مربع    
سطح مفید تجاری : ۸۸۹۷۰ متر مربع
سطح مفید تفریحی : ۱۴۷۸۸ متر مربع
سطح مفید اداری : ۹۰۰۵۸ مترمربع    
سطح مفید فرهنگی : ۹۰۲۵ متر مربع
سطح مفید رستوران و پذیرایی : ۲۴۵۱۲ متر مربع
سطح مفید گالری و نمایشگاه :۸۹۱۰ متر مربع    
وضعیت کنونی پروژه:
تعداد طبقات نصب شده در هر زون: زون A و B هر کدام ۴ تراز، زون C تعداد ۹ تراز و زون E تعداد ۶ تراز.
تناژ آهن¬آلات سنگین نصب شده در پروژه برابر ۱۸٫۰۰۰ تن و حجم میلگرد نصب شده در پروژه برابر ۱۲٫۳۰۰ تن می¬باشد.

حجم کل بتن ریزی انجام شده در پروژه برابر ۶۰٫۳۰۰ مترمکعب می¬باشد.

مساحت بتن ریزی انجام شده در سقف¬ها برابر ۳۵٫۰۰۰ مترمربع می¬باشد.