شهرداری شیراز

شهرداری شیراز

طی تفاهم‏نامه ای که در سال ۱۳۹۳ فی مابین شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه و شهرداری شیراز منعقد شد شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه متعهد گردید تا سقف ۵،۰۰۰ میلیارد ریال در کلیه زمینه های مورد توافق طرفین از جمله طراحی و ساخت پروژه‏های عمرانی، خرید و تامین تجهیزات و ادوات مورد نیاز و … اقدام نماید. در راستای تفاهم نامه یاد شده قراردادهایی با موضوعات مختلف با پیمانکاران و فروشندگان مربوطه منعقد گردید .

تامین مصالح برای شهرداری شیراز:

تامین مصالح برای شهرداری شیراز به میزان ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال که ۷۰% آن به صورت نقدی و ۳۰% آن در قالب ملک تامین می گردد.