دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
مترو خط 6
 پروژه پل 6 استقلال اصفهان