سه شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۶
مترو خط 6
 مرکز تجاری متروی امام خمینی تهران