سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷
مترو خط 6
 پروژه بازار موبایل شیراز