شنبه ۲۹ تير ۱۳۹۸
مترو خط 6
 پروژه بازار موبایل شیراز