چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷
مترو خط 6
 مجتمع چندمنظوره هرمزگان شیراز