سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷
مترو خط 6
 ساختمان تجاری اداری کیش